Portál Práce


zpět na výpis

Mzda

23.11.2014

Mzda je odměna za vykonanou práci, která je vyplácena zaměstnavatelem zaměstnanci, a to v jistých periodách – zpravidla je vyplácena zpětně a každý měsíc. Většinou je sjednávána v pracovní smlouvě, v kolektivní smlouvě, ale existují i jiné způsoby jejího sjednání. Mzda je, na rozdíl od platu, vyplácena v privátním sektoru. Slouží jako kompenzace času, který zaměstnanec strávil v práci nebo jako zajištění určité životní úrovně.

Mzda může mít i motivační funkci, kdy má možnost ovlivnit výkon zaměstnance i kvalitu odvedené práce.

 

Existuje řada faktorů, které ovlivňují výši vyplácené mzdy, jakými jsou například složitost a namáhavost vykonávané práce. Významnými činiteli jsou i pracovní podmínky, stejně jako výkon pracovníka a jeho dosažené pracovní výsledky.  Naopak práce stejné hodnoty vykonávaná více zaměstnanci musí být ohodnocena stejnou mzdou.

 

Jaké jsou vůbec složky mzdy? Mzda se skládá z takzvané  pevné složky, která je stanovena v pracovní smlouvě se zaměstnavatelem a z pohyblivé složky, která zahrnuje veškeré odměny, prémie, osobní ohodnocení a podobně. Pohyblivá složka oceňuje práci ve ztížených podmínkách, kvalitu odvedené práce, práci přesčas - o svátcích a víkendech či v noci.

 

Existují 3 základní druhy mezd nebo-li mzdové formy  – časová, úkolová a podílová. U časové mzdy je výdělek pracovníka závislý na množství odpracovaného času a zároveň tato mzda není přímo vázána na konkrétní pracovní výkon. Zatímco u úkolové mzdy je výdělek přímo závislý na konkrétním odpracovaném úkolu a jeho kvalitě. Výše úkolové mzdy je ovlivněna počtem úkolů, jejich složitostí a následnou kvalitou jejich vykonání. Posledním typem je mzda podílová, jejíž výše je závislá na dosaženém zisku či tržbě. Tento typ mzdové formy je velice motivující, protože sám zaměstnanec může konkrétně ovlivnit výši svého vlastního zisku. Podílová mzda je využívána především  v obchodní oblasti.

 

Užívané pojmy :

  • Hrubá mzda – obsahuje: základní mzdu, příplatky (za přesčas, práci o svátcích, víkendech, v noci), náhradu mzdy (za dovolenou, svátky), ostatní složky (odměny, prémie)
  • Čistá mzda – hrubá mzda a z ní zákonné srážky (zdravotní a sociální pojištění, daň z přijmu)
  • Superhrubá mzda – jedná se o neoficiální pojem, který není zapsán v Zákoně o dani z příjmu. Je to hrubá mzda a k ní částka ve výši zdravotního a sociálního pojištění.
  • Reálná mzda – pojem používaný k určení skutečné hodnoty mzdy. Jedná se o poměr ceny životních potřeb a výdělku.
  • Průměrná mzda – pojem využívaný ve statistice. Slouží k určení průměrného platu v jisté oblasti nebo pracovním oboru.
  • Minimální mzda – v současné době (k 1.8.2013) činí 8 500,- Kč za měsíc nebo 50,60 Kč za hodinu.