Portál Práce


zpět na výpis

Jaké máte možnosti přivýdělku na mateřské a rodičovské dovolené?

09.11.2014

Většina žen, které nastoupí na mateřskou dovolenou, se musí na dlouho dobu vzdát své práce a kariéry. Existují však možnosti vedlejšího přijmu, který žádným způsobem neodporuje zákonným podmínkám vyplácení mateřské a rodičovské dovolené. Jaké jsou tyto způsoby přivýdělku? A jak můžete získat peníze navíc i na rodičovské dovolené? A jaké jsou podmínky k těmto přivýdělkům?

Zaměstnankyně nastupuje mateřskou dovolenou nejpozději 6 týdnů před určeným dnem porodu a může ji ukončit nejdříve 6 týdnů po porodu. Pak se může vrátit do svého zaměstnání, přesně na pozici, kterou vykonávala před porodem. Pokud však chce zůstat se svým potomkem po celou dobu nebo většinu doby trvání mateřské, může zvolit jako cestu získání peněz navíc, aniž by ohrozila peněžitou výpomoc od státu, podnikání. Má to ovšem také svá omezení. Nejlepší formou je, když jste již v minulosti podnikala společně se stálým zaměstnáním. V tomto případě nejste nijak omezena pokračovat i na mateřské dovolené v této činnosti. Důležitá podmínka tedy je, že podnikání by byl jen přivýdělek k vašemu stálému zaměstnání. Další možnost je, že začnete podnikat až  po nastoupení mateřské dovolené. Komplikace se vyskytují ve chvíli, když ono podnikání byl váš jediný způsob obživy.

 

Další možností výdělku peněz je, že i v průběhu mateřské dovolené můžete zůstat pracovat u svého původního zaměstnavatele, ale jste omezena tím, že nesmíte vykonávat stejnou práci jako před dovolenou. Důvod je ten, že na základě původní pracovní smlouvy máte možnost pobírat mateřkou dovolenou a tudíž tuto práci nemůžete vykonávat v průběhu pobírání dávek. Řešením je založit se svým zaměstnavatelem jinou pracovní smlouvu s jinou náplní práce, než byla původní smlouva. V tomto případě nejste nijak omezena ve výši vašeho přivýdělku.

 

A jaká pravidla pro přivýdělek platí u rodičovské dovolené? O rodičovskou dovolenou si může žena požádat u zaměstnavatele po skončení její mateřské a trvá do 4-tého roku dítěte. Nebo si o ni může zažádat muž hned po narození dítěte a také trvá do 4-tého roku dítěte. Během této péče o dítě je také možnost se s partnerem prostřídat a to i opakovaně. U rodičovské si můžete nechat vyplácet dávky, i když budete chodit do svého zaměstnáni. Opět to má svá omezení. Důležité je po dobu, kdy se nacházíte na pracovišti, a tudíž nejste schopni se starat o svého potomka, zajistit mu plnohodnotnou péči zletilého člověka. Dítě mladší dvou let můžete umístit do jeslí po dobu 46 hodin měsíčně a po zbytek doby vaší nepřítomnosti o něj musí pečovat jiná zletilá osoba, jako je například chůva, babička či někdo jiný starší 18-ti let. U dítěte staršího dvou let jej můžete umístit do jeslí či mateřské školky neomezeně aniž byste svůj příspěvek od státu ohrozily. Po ukončení rodičovské dovolené nastupujete zpět na své původní místo v zaměstnání.