Portál Práce


zpět na výpis

Konkurenční doložka

02.11.2014

Konkurenční doložka slouží k ochraně zaměstnavatele a jeho výdělečné činnosti před konkurencí a zneužitím získaných informací a údajů zaměstnancem. Proto musí zaměstnanec podepsat tuto doložku a dodržet podmínky v ní stanovené. Princip doložky spočívá v tom, že zaměstnanec po rozvázání pracovního poměru se zaměstnavatelem nesmí vykonávat konkurenční činnost proti svému dřívějšímu zaměstnavateli, která by jej mohla poškodit a to po dobu maximálně 1 roku.

Na druhou stranu bude za tuto dobu finančně kompenzován. Co přesně tedy tato doložka znamená a jaké jsou v ní stanoveny podmínky pro zaměstnavatele a pro zaměstnance?

Konkurenční doložka se sjednává se zaměstnancem v případě, že může dojít ke zneužití informací a údajů získaných na pracovišti a tím ztížit činnost zaměstnavateli. Ještě do 31. 12. 2012 bylo v zákoníku práce ustanoveno, že tuto doložku může zaměstnavatel se zaměstnancem sjednat až po uplynutí zkušební doby. Dnes je tomu jinak, zaměstnavatel ji může uzavřít rovnou (ve znění zákona je nyní uvedeno, že se tato doložka sjednává s krátkým časovým odstupem od nastoupení zaměstnance, ale již se nejedná o podmínku uplynutí celé zkušební doby). Tato změna byla ustanovena z důvodu, že mnoho zaměstnanců po uplynutí zkušební doby odmítlo tuto doložku podepsat a následným řešením pro zaměstnavatele pak bylo jen rozvázat  s tímto zaměstnancem pracovně-právní vztah. Nové znění zákona dává zaměstnavateli možnost, že dnes nemusí vůbec přijmou zaměstnance do přímého pracovního poměru – čímž se vše ulehčuje.  

Jaké jsou podmínky pro uzavření doložky:

  • Tato doložka musí mít písemnou formu v pracovní smlouvě či dohodě (nejčastěji dohoda o pracovní činnosti), jinak není platná.
  • Konkurenční doložka může být uzavřena pouze se zaměstnancem, který má přístup k důležitým informacím, údajům a poznatkům, které by mohl následně využít ke své konkurenční činnosti a má mu tím ztížit jeho výdělečnou činnost.
  • Podepsáním této doložky se zaměstnanec zavazuje po dobu maximálně jednoho roku (doba je stanovena dohodou), že předmět jeho nové pracovní činnosti po ukončení stávajícího pracovního poměru nebude shodný s tím, který byl v jeho předchozím zaměstnání a že následné zaměstnání nebude mít soutěžní/konkurenční charakter.
  • Za splnění tohoto závazku musí dojít k peněžitému vyrovnání mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Od 1.1.2012 se jedná o měsíční příjem ve výši minimálně poloviny průměrného měsíčního výdělku zaměstnance za dobu, po kterou pracoval u tohoto zaměstnavatele.
  • V  doložce musí být zapsána i smluvní pokuta, kterou je zaměstnanec povinen zaplatit v případě, že porušil podmínky v doložce uvedené. Tato smluvní pokuta není povinná a tudíž ji doložka vůbec nemusí obsahovat. V praxi se s tím však setkáváme jen velmi zřídka, protože právě toto ustanovení slouží k ochraně zaměstnavatele.  Výše pokuty je přiměřená povaze podmínek. Uhrazením pokuty se zaměstnanec zbavuje tohoto závazku.

Zaměstnavatel může odstoupit od konkurenční doložky, ale pouze po dobu trvání pracovního poměru zaměstnance. Naopak zaměstnanec může vypovědět doložku v případě, že mu nebyla vyplacena celá nebo část peněžitého vyrovnání do 15-ti dnů od povinného termínu vyplacení. Výpověď je platná od prvního dne následujícího měsíce po jejím doručení.