Portál Práce


zpět na výpis

Kdy vzniká nárok na odstupné?

26.10.2014

Zaměstnavatel vám může dát výpověď z mnoha důvodů, ovšem pouze v některých případech můžete získat odstupné. Konkrétně zaměstnanci vzniká nárok na odstupné v případě, že dostal výpověď z nadbytečnosti a firma přímo jeho pracovní místo ruší nebo v případě, že se zaměstnavatel nebo jeho část ruší či přemisťuje.

Stejně tak vám vzniká nárok na odstupné i v případě ukončení pracovního poměru dohodou, kdy zaměstnavatel musí na žádost zaměstnance uvést důvod rozvázání pracovního  poměru. Pro upřesnění:

Jaká je výše odstupného?

a) pokud trval pracovní poměr zaměstnance se zaměstnavatelem méně než jeden rok, jedná se o jednonásobek jeho průměrného výdělku

b) v případě, že pracovní poměr trval více než jeden rok, ale méně než dva roky, pak se jedná o dvojnásobek průměrného výdělku

c) pokud trval pracovní poměr déle než dva roky pak trojnásobek průměrného výdělku

d)dojde-li ovšem k rozvázání pracovního poměru v době, kdy se zaměstnanec vyskytuje v tzv. vyrovnávacím období upraveném kolektivní smlouvou, má nárok na součet trojnásobku průměrného výdělku a částek v případech a) až c)

e)výše odstupného se rovná 12-ti násobku průměrného výdělku, jestliže byl pracovní poměr ukončen na základě lékařského posudku z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání (tento posudek musí být vydán zařízením závodní preventivní péče nebo musí být tento posudek přezkoumán příslušným správním orgánem, který posléze vydá rozhodnutí o vyplacení odstupného)

Co dále je dobré vědět?

  • Výše odstupného je dána počtem odpracovaných let, její horní hranice však není zákonem omezena – proto může zaměstnanec dostat i odstupné ve výši např. 6-ti měsíců i po uplynutí jednoho roku pracovního poměru.
  • Odstupné se vyplácí v nejbližším výplatním termínu od ukončení pracovního poměru. Způsob či termín vyplácení odstupného je možné upravit na základě písemné dohody mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.
  • Zde je také důležité zmínit, že do doby trvání pracovního poměru se započítává i doba z předchozího pracovního poměru, pokud byla u stejného zaměstnavatele a pokud doba mezi ukončením prvního pracovního poměru a začátkem nového nepřekročila 6 měsíců.
  • Odstupné a podpora v nezaměstnanosti – v případě, že se zaměstnanec po ukončení pracovního poměru zaregistruje na pracovním úřadě, bude mu podpora v nezaměstnanosti vyplácena až po uplynutí zákonem stanovené doby pro vyplacení odstupného.
  • Odstupné je zpravidla vyšší než-li průměrný výdělek, a to z důvodu, že se z něj neodvádí sociální ani zdravotní pojištění. Odvádí se z něj pouze daň z přijmu fyzických osob.