Portál Práce


zpět na výpis

Co je důležité vědět při volbě rekvalifikačního kurzu?

19.10.2014

Rekvalifikace znamená získání kvalifikace pro vykonávání nového druhu zaměstnání nebo se může jednat o doplňující formu kvalifikace pro současnou profesi. Lidé nastupují zpravidla do rekvalifikačního kurzu v případě, že přišli o práci a potřebují najít novou nebo jej volí jako doplnění potřebného vzdělání ke svému současnému zaměstnání, například z důvodu kariérního postupu. Co tedy znamená vlastní pojem „rekvalifikace“? Jaké jsou její podmínky a jak si nejlépe najít správný kurz?

Základní úlohou rekvalifikace je, že by vám měla do určité míry umožnit změnu životního standartu. Do kurzů mohou nastoupit maminky na mateřské dovolené, absolventi, nezaměstnaní i lidé, kteří jsou nespokojeni se svou současnou prací a hledají si jiné zaměstnání. V dnešní době je k dispozici velké množství kurzů, které nabízí vzdělání v široké škále oborů. Jak si ale vybrat správný kurz a jakým způsobem ho vůbec najít? Ministerstvo školství, konkrétně Centrum pro celoživotní vzdělávání, přišlo s novým projektem, který má vést ke zvýšení zájmu o vzdělávání v České republice. Tento projekt vytvořil webové stránky, kde si můžete sami najít kurz, který vám bude vyhovovat. Na stránce stačí velmi jednoduchou formou zadat potřebné údaje, jakými jsou např. náplň práce, místo, kde byste ji chtěli vykonávat apod. a samotný server už automaticky vygeneruje pro vás vhodné kurzy. Rekvalifikace je hrazena státem, konkrétně Úřadem práce. Pokud budete chtít do některého z kurzů nastoupit, mějte na paměti, že musíte splnit určité podmínky:

1) musíte být v evidenci Úřadu práce jako nezaměstnaný se zájmem o nové zaměstnání, 2) je nutné mít vstupní kvalifikační předpoklady pro kurz a pro výkon profese, na kterou se rekvalifikujete, 3) musíte být zdravotně způsobilí pro kurz a následný výkon profese, 4) rekvalifikace musí být takzvaně potřebná a účelná. To znamená: u rekvalifikace potřebné jde o to, že vám dosavadní kvalifikace nestačí a potřebujete si ji rozšířit, u rekvalifikace účelné, že po splnění kurzu budete mít reálnou možnost najít si zaměstnání v oboru rekvalifikace.

 

Úřad práce nabízí dva způsoby, kterými se můžete dostat k rekvalifikačním kurzům. Prvním je, že vám úřednice vybere daný kurz a druhým, že si tento kurz vyberete sami – tedy takzvaná zvolená rekvalifikace. Obě varianty mají své odlišnosti a výhody i nevýhody.

Pokud vám vybírají kurz samotní úředníci, předchází tomu profesně pedagogický pohovor, který provádí útvar zaměstnanosti kontaktního pracoviště. Je na vás vypracován odborný posudek – tzv. referát, na základě kterého vám bude následně přidělen odpovídající kurz. Výhodou zprostředkování kurzu prostřednictvím Úřadu práce je, že je vám hrazeno kurzovné, případně i částka, kterou musíte vydat na dojíždění do místa výkonu kurzu, dostáváte i podporu v nezaměstnanosti.

V případě, že si hledáte a žádáte o rekvalifikační kurz sami, musíte počítat s určitými komplikacemi: sami si kurz vyhledáte, musíte si vytvořit vlastní referát, vyplnit formulář pro daný kurz a odeslat na Úřad práce. Ten posoudí, jste-li zdravotně způsobilí pro výkon vámi zvoleného kurzu a budete-li se moci následně uplatnit. Kurz vám může i nemusí být přidělen. Podstatné je, že při přidělení kurzu vám bude kursovné uhrazeno, ale nebudete dostávat příspěvek na jízdné ani podporu v nezaměstnanosti, Stát vám uhradí kursovné až do celkové výše 50 000,- Kč po dobu 3 let.  

Je tedy na vašem uvážení,  která z obou výše uvedených variant je pro vás výhodnější.

V závěru je dobré se zmínit ještě i o tzv. rekvalifikaci zaměstnanců. Znamená to, že zaměstnavatel potřebuje poskytnout rozšíření vzdělání pro své zaměstnance. V tomto případě může zaměstnavatel písemně požádat úřad o úhradu kurzovného nebo o příspěvek na kurzovné. Zaměstnanci ale již nemohou žádat o náhradu mzdy v průběhu rekvalifikace ani o uhrazení nákladu za cestovné.