Portál Práce


zpět na výpis

Nemravné návrhy na pracovišti

25.09.2014

Sexuální obtěžování na pracovišti v našem prostředí není ničím neobvyklým. Mnohdy se jedná o zdánlivě neškodné narážky či snahu o humor. Ovšem každý z nás má své specifické vnímání a co je pro jednoho vtipem, pro druhého může být hrubou urážkou. Co je tedy sexuální obtěžování na pracovišti? A jak se proti němu případně bránit?

Ač se nám to může jevit jako velmi zvláštní, ne vždy bylo sexuální obtěžování na pracovišti považováno za protizákonné. Dříve se v krajním případě mohlo jednat o přestupek, a pokud pak nabylo vyšší intenzity, mohlo být posuzováno jako násilí nebo útisk. Novelou zákoníku práce č. 46/2004 Sb. ze dne 14. ledna 2004 s účinností od 1. 3. 2004 se stalo sexuální obtěžování zákonně vymezenou diskriminací. 

Sexuální obtěžování se řadí do oblasti diskriminace v pracovněprávních vztazích (tj. vztah mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem). Aby se dalo o konkrétním jednání říci, že se jedná o sexuální obtěžování, musí toto jednání splňovat určité náležitosti.

Vzhledem k povaze tohoto obtěžování je první řadě třeba, aby šlo o chování motivované pohlavním pudem, tedy sexuální chování anebo jiné chování založené na pohlaví a ohrožující lidskou důstojnost. Druhou podmínkou sexuálního obtěžování je jednoznačně odmítavý postoj druhého jedince (adresáta) k danému chování, které vnímá jako nevhodné, urážlivé, nemravné a rozhodně nežádoucí. Charakteristikou sexuálního obtěžování na pracovišti je mimo jiné také to, že vlivem tohoto jednání dochází k vytvoření nepřátelského pracovního prostředí. Vztahy mezi zaměstnanci se mění, jsou napjaté, zaměstnanci k sobě zaujímají negativní postoj.

Z uvedeného vyplývá, že sexuální obtěžování na pracovišti je více než nežádoucím projevem chování zaměstnanců a je třeba se jím zabývat – nejlépe ještě před tím, než se ve firmě vyskytne. Jednoznačná prevence před sexuálním obtěžováním na pracovišti zřejmě neexistuje, ovšem v moci každého zaměstnavatele je učinit taková preventivní opatření, která alespoň částečně zabrání sexuálnímu harašení mezi zaměstnanci. Osvědčená jsou preventivní opatření v podobě interní vyhlášky, v rámci které je sexuální obtěžování jasně vymezeno. V každém pracovním poměru se jedná o jinou formulaci této vyhlášky, aby co nejvíce vyhovovala podmínkám daného prostředí a činnosti. Účinná mohou být také firemní školení, kde jsou zaměstnancům sděleny informace o sexuálním obtěžování na pracovišti a jeho možných projevech.

Jak se mohu bránit?

Jak již bylo zmíněno, hranice mezi vtipem či poklonou a obtěžováním je nejen velmi tenká, navíc každý má tuto hranici někde jinde. Záleží jenom na nás, kam daleko to necháme zajít. V každém případě však platí, že pokud nás nevhodné chování obtěžuje, je nutné dát svůj odmítavý postoj ihned najevo. Doporučuje se přímý a sebevědomý pohled na osobu, která nás obtěžuje, čímž dáme najevo svoji vnitřní sílu a absenci strachu. Tento pohled sám o sobě samozřejmě nestačí, je třeba jej doplnit o vhodný komentář. Například pokud vyrovnaným a klidným hlasem poděkujeme dotyčnému za poklonu a oznámíme, že jsme si svých předností vědomi i bez jeho či jejího komentáře, šance na opakování situace je mizivá.

Naopak není vhodné při sexuálním obtěžování před dotyčným klopit zrak, uhýbat pohledem a mlčet. To může ve druhém zvednout vlnu sebevědomí a intenzita obtěžování může ještě vzrůst.

V případě, že sexuální obtěžování na pracovišti neustává anebo je jeho forma příliš intenzivní až násilná, je třeba ihned celou situaci řešit s nadřízeným nebo personálním oddělením. Před vyslovením obvinění je nezbytné sehnat si nějaký průkazný materiál, jako jsou uložené nemravné e-maily, sms či dopisy, ideální je svědectví některého z kolegů.

Se sexuálním obtěžováním na pracovišti se údajně setkala již celá čtvrtina lidí, kteří pracují anebo někdy pracovali. Není snad nejvyšší čas se problémem začít zabývat?