Portál Práce


zpět na výpis

Stres v práci

25.06.2014

Stres vyvolaný pracovními povinnostmi trápí mnohé z nás. Ne každý se však dokáže se stresem vypořádat natolik, aby negativně neovlivňoval jeho pracovní výkon, zejména pak psychický i fyzický stav. Existují však určité techniky a způsoby, jak tento nežádoucí jev zmírnit či odstranit.

Výraz stres pochází z anglického slova stress, což znamená napětí, namáhání či tlak. Jedná se o funkční stav organismu, který je vystaven nežádoucím vlivům, takzvaným stresorům, a jeho následná reakce na tyto stresory, kterou se snaží zabránit poškození organismu, případně až smrti.

Stres lze definovat jako souhrn fyzických a duševních reakcí organismu na zátěžovou či nečekanou situaci nebo okolnost. Je to tedy jakási odpověď, odezva na jakoukoliv zátěž (fyzickou či psychickou), která na nás výrazněji působí. Díky obranným mechanismům se lze proti stresu bránit.

Stres při práci může pocítit každý, ať už má jakoukoliv funkci či postavení, nezáleží na velikosti firmy ani na její činnosti, i když v některých sférách se stres vyskytuje v hojnější míře, než je obvyklé. Jedná se o jeden z nejzávažnějších problémů z oblasti bezpečnosti a zdraví při práci. Zároveň je stres druhým nejčastěji uváděným zdravotním problémem z povolání a počet pracovníků pociťujících stres při práci údajně stále roste. Na zaměstnance jsou totiž kladeny stále větší požadavky, dochází ke snižování pracovních míst, je třeba o své místo bojovat a vydávat ze sebe maximum. Málokdo dnes pociťuje v zaměstnání jistotu a rovnováha mezi pracovním a osobním životem je v dnešní době stav téměř nepředstavitelný. Není tedy divu, že na nás stres útočí a snaží se nás dostat takzvaně na lopatky. Je třeba zmobilizovat svoje síly a říci stresu důrazné „NE“!

Příčinou stresu jsou často špatné vztahy na pracovišti, různé nepříjemnosti spojené s prací, ale i psychické či fyzické zátěže vyvolané v mimopracovním prostředí, které si však do zaměstnání neseme s sebou.

Pod dlouhotrvajícím vlivem stresu se někteří lidé cítí až bezmocní s tím cokoliv udělat a dochází ke stavu rezignace. Někteří z nás naopak vnímají jako nevyhnutelnou součást pracovní činnosti, na kterou se dá zvyknout a není třeba se jí více zabývat. Stres však ani v nejmenším není jevem, který bychom mohli přehlížet. Jednou z možností zvládání stresu je zaměřit se na změnu tří oblastí – myšlení, chování a životního stylu.

Změna myšlení

V první řadě je třeba uvědomit, jak negativní vliv na náš organismus stres má. Vhodná je změna zaběhnutého stylu myšlení, zkusit se podívat na svoji práci z jiného úhlu pohledu a zjistit, co by se dalo dělat jinak/lépe, abychom stres nepociťovali. Jak přistupovat ke svým pracovním povinnostem zodpovědně, ale zároveň bez přílišného osobního zatížení. Zásadní je také uvědomění si, jak přistupujeme k zadaným úkolům, zda efektivně využíváme čas a umíme si vyčlenit i chvíli na nezbytný odpočinek. V první řadě je jako obvykle potřeba odhalit příčinu stresu a s touto informací dále pracovat – důvodem může být například přílišné množství práce (nebo naopak její nedostatek), frustrace vyvolaná zavedenými pravidly na pracovišti, neshody s kolegy či s vedením, pocit nedoceněné práce či nízký plat, nerovnováha mezi pracovním a osobním životem a mnohé další.

Změna chování

Dalším krokem v boji proti stresu je po změně myšlení také provést změnu svého chování, to znamená přejít z pasivity do aktivního řešení situace. Je vhodné svoje pocity ventilovat, takže najít si někoho, s kým můžeme o svém problému hovořit. Dále se informovat o podobách stresu a možnostech jeho zvládání, poradit se s odborníkem. Žádoucí je také rozvrhnout si svůj časový plán a toho se následně držet, účinné jsou i nejrůznější formy odreagování a meditace.

Změna životního stylu

Také nesprávné návyky mohou mít neblahé důsledky na naši psychiku a podporovat pracovní stres. Proto je dobré zamyslet se nad svým životním stylem a případně poupravit například svůj jídelníček, přehodnotit, zda máme dostatek pohybu a umíme si vhodně odpočinout, čímž načerpáme nové síly do dalšího pracovního dne či týdne. I drobné úpravy zaběhnutých návyků společně s pozitivním myšlením mohou dělat zázraky.